Ankieta

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w krótkiej ankiecie, którą przygotowałem dla Państwa w celu poznania opinii na temat prowadzonych działań w naszej gminie. Państwa zdanie jest bardzo ważne, gdyż pozwoli w przyszłości podjąć odpowiednie kroki w kierunku poprawy słabiej ocenianych obszarów.

Radny Gminy Kozy

Jacek Kaliński

Ankieta

Czy angażujesz się w życie społeczne gminy?
Skąd czerpiesz informacje na temat wydarzeń społeczno-kulturalnych w gminie?
Jak oceniasz sposób przekazywania informacji o wydarzeniach społeczno-kulturalnych przez instytucje gminne?
Jak oceniasz pracę Rady Gminy Kozy?
Jak oceniasz pracę Urzędu Gminy w Kozach?
Czy czujesz się bezpiecznie na terenie Kóz?
Jak oceniasz poziom usług rekreacyjno-sportowych w naszej miejscowości?
Jak oceniasz poziom placówek edukacyjno-opiekuńczych z terenu Kóz?
Jak ocenisz ofertę kulturalną na terenie naszej gminy?
Czy infrastruktura na terenie Kóz spełnia Twoje oczekiwania?
Jak oceniasz działania ekologiczne podejmowane przez instytucje gminne?
Jak ocenisz poziom Koziańskich Wiadomości?
Czy znasz miasta/gminy partnerskie Kóz?
Czy przekaz promocyjny Gminy Kozy uznajesz za spójny i przejrzysty?
Czy popierasz stworzenie budżetu obywatelskiego?
Czy popierasz inwestycje publiczno-prywatne?
Czy podzielenie części działań społeczno-kulturalnych na obszar Małych Kóz, Kóz Gai oraz Kóz Centrum uważasz za właściwe?
Czy gospodarka odpadami prowadzona na terenie naszej gminy jest właściwa?
Atuty Gminy Kozy to
Słabe strony Gminy Kozy to
Czy uważasz, że wydatki gminne są właściwie rozdysponowane?
Wpisz swój wiek
Podaj swoją płeć